Bliv medlem!

15 nyttige og vigtige fordele ved dit medlemskab ​

Du kan vælge mellem 40 til 70 relevante kurser og uddannelser inden for hver seks måneders periode. Nogle programmer kører år efter år – med løbende opdateringer. Andre er specielt udviklet til et emne, er tids- eller perioderelevante. Altid et bredt udvalg af intensive gratis medlemskurser. Ekstra favorable medlemspriser på alle andre kurser.
Telefon- og e-mailbaseret medlemssupport, nyhedsbrev og opdateringer

Telefonisk og/eller e-mail support til vores medlemmer. Kontakt os gerne om konkrete spørgsmål, udfordringer og for afklaringer i forhold til udøvelse af bestyrelsesposter. Har du brug for et ”hurtigt svar eller en præcisering” er det GRATIS hvilket det ikke kræver, at vi sætter os grundigt ind i sagen på forhånd. Vi har dagligt henvendelser fra medlemmer med praktiske problemer og glæder os til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Medlemmer modtager nyhedsbreve og opdateringer inden for bestyrelsesområdet.

Kontakt os på: , eller på vores support telefon: 2170 3220

Afklaringstime med bestyrelseskonsulent

Hvert halve år kan du bestille en afklaringstime med en af vores bestyrelseskonsulenter. Nogle indsamler spørgsmål, andre tager kontakt om specifikke spørgsmål som f.eks. er kommet op, nogle har udfordringer i samarbejdet på bestyrelsesniveau eller i forhold til direktører eller ejere. Eller måske har du brug sparring om muligheder,aktieemission, fusion, vækst, nye bestyrelsesressourcer, kommende generalforsamling mv.

Du kan bestille tid hos vores bestyrelseskonsulent via: info@theboardassociation.com

 

Dokument- og aftaleskabeloner, tjeklister, faglige artikler og juridiske kommentarer

Vi har en stor base af bestyrelsesrelaterede artikler, tjeklister og dokument- og aftaleskabeloner.  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for andre dokumentskabeloner, aftaleskabeloner eller tjeklister end det, du finder, når du er logget ind på vores medlemssider. De fleste af vores professionelle medlemsartikler kombineres med tilhørende tjeklister og/eller dokumentskabeloner for at give dig som bruger optimal praktisk fordel.

 

Q&A-databaser på medlemssider – med hurtige præciseringer

Her kan du slå op/gennemgå spørgsmål relateret til bestyrelsesarbejde og generalforsamling/årsmøde og finde: SVAR + JURIDISKE REFERENCER. Vores “spørgsmål og svar” – er et værktøj, der giver dig hurtige svar når som helst på dagen!

 

GRATIS – medlemskurser – bred vifte af intensiv kompetenceudvikling hver måned

Hver måned afholder vi forskellige særlige seminarer GRATIS for vores medlemmer. Det drejer sig om +/- 1 times seminarer om formiddagen eller eftermiddagen, hvor vi dykker dybt ned i forskellige emner. Tag en kop kaffe med og få svar og viden direkte på din skærm.

Du finder en oversigt over de forskellige gratis kurser for medlemmer her.

 

Åbne, interne og online kurser til nedsat medlemspris

Vi har et bredt og varieret åbent kursustilbud til vores medlemmer, med forskellige bestyrelses- og forretningsvinkler og indhold, online.  Desuden kan de fleste af vores kurser leveres internt hos dig i din forretning.  Vi har mulighed for at sy elementer fra flere kursusområder sammen til vores egne virksomhedsinterne kursusvarianter. Medlemmer har gode medlemsrabatter på alle kurser i kursusplanen. Kursusplanen med emner, kursustype, dato, tid og sted kan findes her.

 

Individuelle kursusdage (One’s to – One’ course) = Kombination af kurser og rådgivning

Kombinationen af “en til en” gennemgang af det valgte kursusemne med mulighed for at stille spørgsmål og få svar på dine egne udfordringer eller uklarheder på en individuel kursusdag særligt for dig.

Individuelle kurser har en tidsramme på 3 timer – er online via teams, eller hos dig i din forretning.

 

Ansættelse af bestyrelse (direktør og formand)

Vi hjælper med professionelle, effektive, rationelle og skræddersyede bestyrelsesrekrutteringsprocesser.

Assistance i forbindelse med bestyrelsesrekruttering skal for vores medlemmer være et godt alternativ til enhver form for rekrutteringsvirksomhed. Mange bestyrelsesmedlemmer, herunder mange bestyrelsesformænd, har bidraget med det de kan i en virksomhed. Mange af bestyrelserne, herunder mange bestyrelsesmedlemmer, er “udløbet” i forhold til kompetence, behov, fremtid.

Unikke prisløsninger til medlemmer.  30% rabat på STD-priser

 

 

CV – database for bestyrelseskandidater / Markedsføring af DIT bestyrelseskandidatur

I tæt tilknytning til arbejdsområdet: bestyrelsesrekruttering har vi opbygget vores egen CV-database, hvor du som medlem  af The Board Association gratis kan registrere dit eget kandidatur. Her registrerer du dig, din profil, dit CV og markerer dine spidskompetencer osv. Vores bestyrelseskonsulenter henter oftest kandidater i forbindelse med bestyrelsesrekrutteringsprocesser fra vores CV-baser. Du modtager også invitationer til processer og bestyrelsesposter, der kan “matche” din kompetenceprofil.

 

Bestyrelseskonsulent – rådgivning om bestyrelsesarbejde og forretningsudvikling

Vores bestyrelses- og forretningsudviklingskonsulenter kan hjælpe dig med at videreudvikle virksomhedens bestyrelse og forretning, herunder som din eller bestyrelsens sparringspartner. På vores hjemmeside finder du forskellige opgaveeksempler beskrevet mere detaljeret, der tydeliggør forskellige processer, hvor vores bestyrelseskonsulenter har bidraget med deres ydelser.

Kommer snart!
Bestyrelsesværktøj

Vores medlemmer får særlige rabatvilkår på vores bestyrelsesværktøj. Her kan du oprette et årshjul, planlægge sager, give aktindsigt og rettigheder, foretage indkaldelser, uploade bestyrelsesdokumenter, udarbejde referater, sende protokoller til godkendelse og underskrift, oprette opfølgningsopgaver mv. for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller tilknyttet bestyrelseskonsulent.

Board Performance Program

For dig, der ønsker løbende at udvikle sig yderligere, som ønsker et fast mødested for “sparring” og erfaringsudveksling, for faglig inspiration og deltagelse i et forum for løbende selvudvikling og netværk er–BESTYRELSESNETVÆRKSGRUPPEN det ideelle “forum”. Vi kalder vores bestyrelsesnetværksgrupper “Board Performance Program” – et levende, løbende og “tikkende” fællesskab, du kan deltage i med regelmæssige fysiske og online sammenkomster i mindre grupper med et sikkert og fortroligt miljø. Vi har også særlige netværksgrupper for andre vigtige forretningsområder – følg nyhederne og specialgrupperne på vores hjemmeside. 

 

Bestyrelsesanalyser og bestyrelsesevalueringer – digital & manual (ledelsesanalyse, strategisk analyse)

Som medlem finder du en række online og manuelle analyse- og bestyrelsesrelaterede værktøjer til medlemspriser. Værktøjer, der i mange tilfælde vil kunne bidrage væsentligt til processen med at professionalisere bestyrelses- og ledelsesfunktioner. Vi kan nævne nogle få; Bestyrelsesanalyse, Lederens selvevaluering/ledelsesanalyse, Medarbejderanalyse, Virksomhedsanalyse, HSE-analyse, Strategisk analyse og meget mere.

 

Valgbistand – valgsystem, valg til bestyrelse. Rådgivning, deltagelse og valgbestyrelsens rolle

Vi har hjulpet flere af de største virksomheder med implementering af valgprocesser til bestyrelsen, herunder valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. På samme måde har vi også bistået med – eller haft det samlede ansvar for – bestyrelsesvalgprocesser i mange mindre og mellemstore virksomheder – og deltager aktivt i valgbestyrelserne i en række virksomheder.

 

Ledelse af møder på generalforsamlinger og årsmøder

Vi bistår en række virksomheder med deres facilitering og gennemførelse af generalforsamlinger og årsmøder hvert år. Det kan være afgørende at have en professionel leder af disse vigtige sammenkomster, som kender de relevante love og regler, og som kan “løbe” efter de regler og retningslinjer, der gælder, som kan sørge for, at alt går glat. Vi har en dygtig stab af mødeledere, der hjælper vores medlemsvirksomheder til medlemspriser.