Artikler

Få en god forståelse for hvad de enkelte forkortelser står for når du arbejder i en bestyrelse. Se vores bestyrelsesordbog her.

En forretningsorden er et dokument, der beskriver de regler og procedurer, som skal følges af bestyrelsen i en virksomhed.

Det afhænger af virksomhedens størrelse og branche, men i Danmark er det almindeligt at bestyrelsesmedlemmer i store virksomheder modtager en årlig godtgørelse på mellem 100.000 og 1 million DKK.

En bestyrelsesformand er ansvarlig for at lede og styre bestyrelsens arbejde og sikre, at virksomheden følger love og regler.

Et bestyrelsesmøde i en dansk virksomhed kan gennemgå en række forskellige emner.

For at registrere et udenlandsk bestyrelsesmedlem i en dansk bestyrelse skal man følge følgende trin:

En professionel bestyrelse er en bestyrelse, der er sammensat af professionelle erhvervsfolk, der er eksperter inden for deres felt, og som har …

Interessekonflikter i en dansk bestyrelse kan håndteres ved at følge følgende trin:

Et rådgivende udvalg (advisory board) er en gruppe af personer, som er udpeget til at give rådgivning og vejledning til en organisation eller en person i ledelsen.

En bestyrelse er en gruppe af personer, der er valgt eller udpeget til at styre og administrere en organisation eller virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe beslutninger om organisationens eller virksomhedens strategi, budget og ledelse.

For at ekskludere et bestyrelsesmedlem skal man følge bestyrelsens vedtægter og eventuelle love og regler, der gælder for den pågældende organisation.

I Danmark er der ikke nogle specifikke lovkrav til, hvordan et referat fra et bestyrelsesmøde skal se ud. Det er dog en …