Bestyrelsesordbogen

Få en god forståelse for hvad de enkelte forkortelser står for når du arbejder i en bestyrelse. Se vores bestyrelsesordbog her.

Hvad er en forretningsorden?

En forretningsorden er et dokument, der beskriver de regler og procedurer, som skal følges af bestyrelsen i en virksomhed.

Hvad er en professionel bestyrelse?

En professionel bestyrelse er en bestyrelse, der er sammensat af professionelle erhvervsfolk, der er eksperter inden for deres felt, og som har erfaring med at lede virksomheder eller organisationer. De er ansvarlige for at give lederskab, rådgivning og beslutningstagning for virksomheden eller organisationen, og arbejder sammen for at sikre, at denne opnår sine mål og […]

Hvad er et Advisory Board?

Et rådgivende udvalg (advisory board) er en gruppe af personer, som er udpeget til at give rådgivning og vejledning til en organisation eller en person i ledelsen.

Hvornår er en bestyrelse ikke beslutningsdygtig?

En bestyrelse er en gruppe af personer, der er valgt eller udpeget til at styre og administrere en organisation eller virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig for at træffe beslutninger om organisationens eller virksomhedens strategi, budget og ledelse.

Hvilke krav er der til referat ved et bestyrelsesmøde i en dansk virksomhed?

I Danmark er der ikke nogle specifikke lovkrav til, hvordan et referat fra et bestyrelsesmøde skal se ud. Det er dog en god praksis at oprette et skriftligt referat, som dækker følgende punkter: Dagsorden for mødet Navnene på de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Beslutninger, der er truffet Eventuelle indstilling og beslutninger vedrørende økonomi Eventuelle kommentarer eller bemærkninger […]

Kontrakt til nyt bestyrelsesmedlem

For at lave en kontrakt med et nyt bestyrelsesmedlem, skal følgende trin overvejes: Bestem formålet og omfanget af kontrakten: Bestem hvad kontrakten skal dække, herunder bestyrelsens ansvar og forpligtelser, godtgørelse, og tidsrammen for kontrakten. Indsamle information: Indsaml information om det nye bestyrelsesmedlem, herunder deres kompetencer, erfaringer, og eventuelle interesser, der kan påvirke deres beslutninger i […]

Hvilke regler er der for at sammensætte en bestyrelse i en dansk virksomhed?

Der er regler for sammensætningen af en bestyrelse i en dansk virksomhed. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være fastsat i vedtægterne for virksomheden, og bestyrelsen skal minimum bestå af ét medlem. Der skal være mindst ét medlem, der er uafhængigt af virksomhedens ledelse og større aktionærer, hvis virksomheden er noteret på en børs eller lignende. Mindst […]

Er der krav om en bestyrelse i SMV?

En SMV (Small and Medium-sized enterprise) er ikke forpligtet til at have en bestyrelse i Danmark, men det er anbefalet. SMV’er kan have forskellige ledelsesstrukturer, og det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, om de ønsker at have en bestyrelse eller ej.

Er der krav om en bestyrelse i et ApS?

Et ApS er ikke forpligtet til at have en bestyrelse, i stedet, har det en ledelse bestående af en eller flere personer, som er ansvarlige for at lede selskabet og træffe beslutninger på vegne af selskabets ejere (anpartshavere).

Er der krav om bestyrelse i aktieselskab?

At blive bestyrelsesmedlem i en dansk virksomhed kræver en kombination af erfaring, kompetencer og egenskaber. Det er vigtigt at have en god forståelse for virksomhedens branche, strategi og driftsmæssige forhold.

Hvad er goodwill egentlig?

Denne side er kun tilgængelig for medlemmer. Log venligst på, eller meld dig ind i The Board Association for at få adgang. Brugernavn eller e-mail Adgangskode Husk mig     Glemt Password?

Hvordan vækker man kreativitet og innovationsevne?

At komme med en idé er let nok. At komme med den gode idé på det rigtige tidspunkt er krævende. Så ligger der meget metodisk arbejde bag. De succesrige ideer og satsninger, vi læser om, eller selv bruger, har været igennem forskellige konkrete faser, før vi støder på ydelsen eller produktet. Innovative problemløsningsværktøjer bruges af […]

Et klart ejerskabsdirektiv giver øget effektivitet og tydeligere retning i bestyrelsens arbejde

I små og mellemstore virksomheder består bestyrelserne ofte af ejerne selv foruden eventuelle eksterne bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter. Nogle af ejerne har en medarbejderrolle i administrationen, mens andre er trukket sig tilbage til en bestyrelsesrolle efter mange år i virksomheden. Ejerne har ofte forskellige ejerandele, forskellige økonomiske situationer, er i forskellige livsfaser og har forskellige perspektiver […]

Mødekultur og mødeforståelse i virksomheden og i bestyrelsen

Møder er et vigtigt forum for udveksling af information og vidensdeling i enhver virksomhed. Vi er alle afhængige af forskellig information (beslutningsgrundlag) i forhold til de opgaver, vi udfører i det daglige. I en bestyrelse er udfordringen ofte at kunne overskue alle de daglige, driftsmæssige og operative ting og at styre, sortere og håndtere kontrol, […]