Mødekultur og mødeforståelse i virksomheden og i bestyrelsen

Møder er et vigtigt forum for udveksling af information og vidensdeling i enhver virksomhed. Vi er alle afhængige af forskellig information (beslutningsgrundlag) i forhold til de opgaver, vi udfører i det daglige. I en bestyrelse er udfordringen ofte at kunne overskue alle de daglige, driftsmæssige og operative ting og at styre, sortere og håndtere kontrol, […]