Søg

Er der krav om bestyrelse i aktieselskab?

Ja, et aktieselskab i Danmark skal have en bestyrelse. Ifølge dansk lovgivning skal et aktieselskab have mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for at lede selskabet og træffe beslutninger på vegne af selskabets ejere (aktionærerne).

Et aktieselskab i Danmark skal have en bestyrelse, der er ansvarlig for at lede selskabet og træffe beslutninger på vegne af selskabets ejere (aktionærerne). Bestyrelsen er også ansvarlig for at sikre, at selskabet overholder lovgivningen, og at selskabets økonomi er i orden. Bestyrelsen skal også godkende og underskrive årsrapporten og sørge for, at den bliver sendt til Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen består af mindst tre medlemmer, der vælges af aktionærerne på den årlige generalforsamling. Medlemmerne vælges for en periode på et år ad gangen, og de kan genvælges. Bestyrelsen vælger derefter en formand, der er ansvarlig for at lede bestyrelsens arbejde og forberede bestyrelsesmøderne.

Det er vigtigt at bemærke, at bestyrelsen i et aktieselskab i Danmark har en vigtig rolle i at sikre, at selskabet fungerer korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen, og at aktionærernes interesser beskyttes.

 

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov