Søg

Er der krav om en bestyrelse i et ApS?

Et ApS er ikke forpligtet til at have en bestyrelse, i stedet, har det en ledelse bestående af en eller flere personer, som er ansvarlige for at lede selskabet og træffe beslutninger på vegne af selskabets ejere (anpartshavere). Ledelsen kan være i form af en enkelt leder eller et direktion, og kan vælges af anpartshaverne på den årlige generalforsamling.

Ledelsen skal sørge for at selskabet overholder lovgivningen, og at selskabets økonomi er i orden. Ledelsen skal også godkende og underskrive årsrapporten og sørge for, at den bliver sendt til Erhvervsstyrelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at selv om et ApS ikke er forpligtet til at have en bestyrelse, er ledelsen stadig ansvarlig for at sikre, at selskabet fungerer korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen, og at anpartshaverne interesser beskyttes.

Som et ekstra, kan det nævnes at det er muligt for et ApS at vælge at have en bestyrelse, men det er ikke et krav. Det er altså op til selskabets anpartshavere at beslutte, om de ønsker en bestyrelse eller ikke.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov