Søg

Hvad er bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar?

Bestyrelsen er den øverste ledelsesinstans i en dansk virksomhed og har ansvaret for at lede og overvåge virksomhedens aktiviteter. Deres primære opgave er at sikre, at virksomheden drives i overensstemmelse med lovgivningen og de vedtægter, som er fastsat for virksomheden. De skal også sikre, at virksomheden drives i interessen for aktionærerne og andre interessenter. Bestyrelsen skal bl.a. godkende årsregnskab, fastsætte strategi og budget, godkende ledelsens handleplaner, træffe beslutninger om investeringer og køb/salg af ejendomme og væsentlige forretningsområder.

Bestyrelsens opgaver er meget brede og kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Generelt set indebærer bestyrelsens opgaver følgende:

  1. Ledelse: Bestyrelsen er ansvarlig for at lede og overvåge virksomhedens aktiviteter, så virksomheden drives i overensstemmelse med lovgivningen og de vedtægter, der er fastsat for virksomheden.
  2. Strategi: Bestyrelsen skal godkende virksomhedens strategi og budget, og træffe beslutninger om investeringer og køb/salg af ejendomme og væsentlige forretningsområder.
  3. Økonomi: Bestyrelsen skal godkende årsregnskabet og sikre, at virksomheden drives på en økonomisk ansvarlig måde.
  4. Ledelsens handleplaner: Bestyrelsen skal godkende ledelsens handleplaner og sikre, at virksomheden drives i interessen for aktionærerne og andre interessenter.
  5. Kommunikation: Bestyrelsen skal sørge for god kommunikation med virksomhedens interessenter, herunder aktionærer, kunder, medarbejdere og myndigheder.
  6. Compliance: Bestyrelsen skal sikre, at virksomheden overholder gældende lovgivning og reguleringer, herunder lovgivning om corporate governance og compliance.
  7. Overvågning: Bestyrelsen skal overvåge virksomhedens aktiviteter og performance, og træffe beslutninger om eventuelle ændringer i ledelse og strategi.
  8. Risikostyring: Bestyrelsen skal sikre at virksomheden har en effektiv risikostyringsproces og sørge for at alle relevante risici er identificeret og håndteret.

Bemærk, at det kan variere fra virksomhed til virksomhed hvor meget ansvar og beslutningskraft bestyrelsen har, og hvor meget ansvar der ligger på ledelsen i virksomheden.

 

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov