Søg

Hvad er en professionel bestyrelse?

En professionel bestyrelse er en bestyrelse, der er sammensat af professionelle erhvervsfolk, der er eksperter inden for deres felt, og som har erfaring med at lede virksomheder eller organisationer. De er ansvarlige for at give lederskab, rådgivning og beslutningstagning for virksomheden eller organisationen, og arbejder sammen for at sikre, at denne opnår sine mål og maksimerer sin værdi for sine aktionærer eller medlemmer.

Er der forskel på en bestyrelse og en professionel bestyrelse?

En bestyrelse og en professionel bestyrelse er begge grupper af personer, der er ansvarlige for at lede og styre en virksomhed eller organisation, men der er nogle forskelle mellem dem.

En bestyrelse kan være sammensat af både professionelle erhvervsfolk og ikke-professionelle medlemmer, såsom repræsentanter for medarbejdere eller interesseorganisationer. En professionel bestyrelse, som beskrevet tidligere, er kun sammensat af professionelle erhvervsfolk, som er eksperter inden for deres felt og har erfaring med ledelse af virksomheder eller organisationer.

En anden forskel er, at en professionel bestyrelse ofte er ansat af en virksomhed eller organisation, mens en bestyrelse kan være valgt af medlemmer eller aktionærer.

Endelig kan en professionel bestyrelse betale sine medlemmer, mens dette ikke er tilfældet for en bestyrelse.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være variationer i definitionen af en professionel bestyrelse afhængigt af land og sektor, og det kan være godt at undersøge specifikke love og regler i det land, hvor virksomheden eller organisationen er baseret.

Fordele og ulemper ved en bestyrelse og en professionel bestyrelse.

Fordelene ved en bestyrelse kan omfatte:

 1. Diversitet: En bestyrelse kan være sammensat af forskellige typer af medlemmer, såsom repræsentanter for medarbejdere, aktionærer og interesseorganisationer. Diversitet i en bestyrelse kan bringe forskellige perspektiver og idéer til bordet, hvilket kan hjælpe med at træffe bedre beslutninger.
 2. Afspejler interesserne i en bredere kreds: En bestyrelse, som er valgt af medlemmer eller aktionærer, kan afspejle interesserne i en bredere kreds af personer end kun erhvervsfolk.
 3. Bedre kontrol med ledelsen: En bestyrelse, som er valgt af medlemmer eller aktionærer, kan have større magt til at kontrollere og holde ledelsen ansvarlig, end en professionel bestyrelse, som er ansat af ledelsen.
Ulemperne ved en bestyrelse kan omfatte:
 1. Manglende erfaring: Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er professionelle erhvervsfolk, kan mangle erfaring og ekspertise inden for ledelse og styring af virksomheder eller organisationer.
 2. Konflikter: Der kan være konflikter mellem bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer forskellige interesser, og det kan gøre det svært at træffe beslutninger eller handle.
 3. Ineffektivitet: En bestyrelse kan være mindre effektiv end en professionel bestyrelse, der er sammensat af erfarne erhvervsfolk, når det kommer til at træffe beslutninger og handle hurtigt.
Fordelene ved en professionel bestyrelse kan omfatte:
 1. Erfaring og ekspertise: Medlemmerne af en professionel bestyrelse er professionelle erhvervsfolk, der er eksperter inden for deres felt, og har erfaring med ledelse af virksomheder eller organisationer. Dette kan gøre dem bedre i stand til at give lederskab, rådgivning og beslutningstagning.
 2. Effektivitet: En professionel bestyrelse kan være mere effektiv end en bestyrelse, når det kommer til at træffe beslutninger og handle hurtigt, da medlemmerne har erfaring og ekspertise.
 3. Fokus på værdiskabelse: En professionel bestyrelse er fokuseret på at skabe værdi for aktionærerne eller medlemmerne, og kan tage de nødvendige beslutninger for at sikre, at virksomheden eller organisationen opnår sine mål og maksimerer sin værdi.
Ulemperne ved en professionel bestyrelse kan omfatte:
 1. Manglende diversitet: En professionel bestyrelse er kun sammensat af professionelle erhvervsfolk, og kan derfor mangle diversitet i form af perspektiver og idéer fra andre interessegrupper.
 2. Mindre kontrol med ledelsen: En professionel bestyrelse, som er ansat af ledelsen, kan have mindre magt til at kontrollere og holde ledelsen ansvarlig, end en bestyrelse, som er valgt af medlemmer eller aktionærer.
 3. Muligt konflikt af interesser: Medlemmerne af en professionel bestyrelse kan have konflikter af interesse med virksomheden eller organisationen, da deres primære formål kan være at tjene penge i stedet for at arbejde i den bedste interesse for medlemmerne eller aktionærerne.

 

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov