Søg

Hvilke emner gennemgås der på et bestyrelsesmøde i en dansk virksomhed?

Et bestyrelsesmøde i en dansk virksomhed kan gennemgå en række forskellige emner, herunder:

  1. Økonomiske resultater: Bestyrelsen kan gennemgå og godkende årsregnskabet for virksomheden, samt drøfte budgetter og forventede resultater for fremtiden.
  2. Ledelsesrapport: Bestyrelsen kan modtage en rapport fra ledelsen om virksomhedens aktiviteter, herunder fremskridt i forhold til mål og strategier.
  3. Kommende projekter og initiativer: Bestyrelsen kan drøfte og godkende kommende projekter og initiativer, herunder investeringer og nye produkter eller tjenester.
  4. Risikovurdering: Bestyrelsen kan drøfte og vurdere potentielle risici for virksomheden og træffe beslutninger om, hvordan man håndterer dem.
  5. Personalemæssige spørgsmål: Bestyrelsen kan drøfte og træffe beslutninger om ansættelser, afskedigelser, løn- og ansættelsesvilkår for ledere og ansatte.
  6. Ændringer i ejerstrukturen: Bestyrelsen kan drøfte og træffe beslutninger om eventuelle ændringer i ejerstrukturen.
  7. Anden relevant business: Bestyrelsen kan drøfte og træffe beslutninger om andre relevante emner som fx lovgivning, reguleringer, konkurrence, samarbejde og strategi.
Hvordan skrives referat?

Et referat er en skriftlig opsummering af, hvad der blev sagt og besluttet på et møde. Der er flere måder at skrive et referat på, men følgende er nogle almindelige trin:

  1. Forberedelse: Før mødet, skal du sørge for at have nødvendige skriveredskaber og eventuelle relevante dokumenter, såsom dagsordenen.
  2. Optagelse: Under mødet skal du optage det vigtigste af, hvad der bliver sagt og besluttet.
Hvor ofte afholdes der bestyrelsesmøder?

Det afhænger af virksomheden og dens interne regler, men det er normalt at bestyrelsesmøder afholdes regelmæssigt. I en dansk virksomhed er det almindeligt at afholde bestyrelsesmøder ca. 4-8 gange om året. Ofte afholdes møderne månedligt eller kvartalsvis, men det kan variere. Derudover kan der også afholdes ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt. 

Hvem indkalder til bestyrelsesmøde i en dansk virksomhed?

I en dansk virksomhed er det normalt formanden for bestyrelsen, der indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden kan gøre dette enten på eget initiativ, eller på anmodning fra et andet medlem af bestyrelsen. Det er også normalt at formanden for bestyrelsen er den person, der leder bestyrelsesmødet.

Formanden er ansvarlig for at sørge for, at mødet er planlagt og forberedt ordentligt, og at alle relevante emner og dokumenter er tilgængelige for bestyrelsen. Formanden er også ansvarlig for at sørge for, at alle medlemmer af bestyrelsen modtager indkaldelse til mødet med tilstrækkelig varsel.

Indkaldelsen bør indeholde dato, tid, sted for mødet, dagsorden for mødet og relevante bilag. I mange tilfælde kan det også være praktisk at give mulighed for at tilmelde eller afmelde sig mødet via en online platform.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov