Søg

Hvilke krav er der til referat ved et bestyrelsesmøde i en dansk virksomhed?

I Danmark er der ikke nogle specifikke lovkrav til, hvordan et referat fra et bestyrelsesmøde skal se ud. Det er dog en god praksis at oprette et skriftligt referat, som dækker følgende punkter:

 1. Dagsorden for mødet
 2. Navnene på de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
 3. Beslutninger, der er truffet
 4. Eventuelle indstilling og beslutninger vedrørende økonomi
 5. Eventuelle kommentarer eller bemærkninger fra bestyrelsen

Referatet bør underskrives af den person, der fører referatet og godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Er der regler man skal være opmærksom på?

Der er ikke specifikke regler i Danmark, som man skal være opmærksom på i forbindelse med oprettelse af referater fra bestyrelsesmøder i en virksomhed. Det er dog vigtigt at tage højde for følgende:

 1. Referatet skal være korrekt og dækkende for det, der blev sagt og besluttet på mødet.
 2. Referatet bør ikke indeholde fortrolige eller konkurrencekritiske oplysninger.
 3. Referatet bør underskrives af den person, der fører referatet og godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Derudover kan det være relevant at være opmærksom på eventuelle interne retningslinjer eller procedurer, som virksomheden har fastsat for oprettelse af referater fra bestyrelsesmøder.

Hvad sker der, hvis ikke der udarbejdes referat?

Hvis der ikke udarbejdes et referat fra et bestyrelsesmøde i en virksomhed, kan det føre til følgende problemer:

 1. Det kan være svært for bestyrelsesmedlemmerne at huske, hvad der blev sagt og besluttet på mødet, hvis der ikke er noget skriftligt referat at henvise til.
 2. Det kan være svært for andre interessenter, fx revisorer eller aktionærer, at følge med i bestyrelsens beslutninger og handlinger, hvis der ikke er noget skriftligt referat.
 3. Det kan være svært at dokumentere, hvad der blev sagt og besluttet på mødet, hvis der ikke er noget skriftligt referat.

Derudover kan manglen på referat være et tegn på dårlig ledelse eller manglende transparens i virksomheden. Det er derfor en god praksis at udarbejde referater fra bestyrelsesmøder, for at sikre en ordentlig og gennemsigtig ledelse af virksomheden.

Er det lovpligtigt at lave referat?

Det er ikke lovpligtigt at lave referater fra bestyrelsesmøder i en dansk virksomhed. Der er ikke nogle specifikke regler i Danmark, der kræver, at en virksomhed skal udarbejde referater fra bestyrelsesmøder.

Men det er en god praksis at udarbejde referater fra bestyrelsesmøder, for at sikre en ordentlig og gennemsigtig ledelse af virksomheden. Det kan dog være relevant at være opmærksom på eventuelle interne retningslinjer eller procedurer, som virksomheden har fastsat for oprettelse af referater fra bestyrelsesmøder, eller eventuelle krav fra kreditorer, investorer eller andre interessenter.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov