Søg

Hvilke regler er der for at sammensætte en bestyrelse i en dansk virksomhed?

Der er regler for sammensætningen af en bestyrelse i en dansk virksomhed.

 1. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være fastsat i vedtægterne for virksomheden, og bestyrelsen skal minimum bestå af ét medlem.
 2. Der skal være mindst ét medlem, der er uafhængigt af virksomhedens ledelse og større aktionærer, hvis virksomheden er noteret på en børs eller lignende.
 3. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være kvalificerede til at varetage bestyrelsens opgaver og ansvar, og skal have viden og erfaring, der er relevant for virksomheden.
 4. Bestyrelsen skal have en formand, der er valgt af bestyrelsen.
 5. Der skal være et bestyrelsesmøde mindst én gang om året, og bestyrelsen skal have et referat af hvert bestyrelsesmøde.
 6. Bestyrelsen skal godkende årsregnskabet og årsrapporten og fremlægge dem for generalforsamlingen til godkendelse.
 7. Bestyrelsen skal sørge for, at virksomheden har en effektiv risikostyringsproces og sørge for at alle relevante risici er identificeret og håndteret.
 8. Der skal være et revisionsudvalg bestående af mindst ét medlem af bestyrelsen og eksterne revisorer, hvis virksomheden er noteret på en børs eller lignende.

Det skal bemærkes, at der kan være yderligere regler og krav til bestyrelsen i virksomheder, der er noteret på en børs eller lignende. Det kan også variere afhængigt af virksomhedens størrelse og kompleksitet

Hvordan sammensættes den stærkeste bestyrelse?

Sammensætningen af en stærk bestyrelse afhænger af virksomhedens specifikke behov og mål, men generelt set bør en stærk bestyrelse have følgende karakteristika:

 1. Kompetencer: Bestyrelsen skal have medlemmer, der har relevant viden og erfaring inden for virksomhedens branche og forretningsområder. Det er vigtigt, at der er en balance i kompetencerne i bestyrelsen, herunder økonomi, juridisk, teknisk og ledelsesmæssig erfaring.
 2. Uafhængighed: En stærk bestyrelse skal have medlemmer, der er uafhængige af virksomhedens ledelse og større aktionærer. Det er vigtigt, at bestyrelsen er i stand til at træffe beslutninger i virksomhedens interesse og ikke er påvirket af personlige eller økonomiske interesser.
 3. Diversitet: En stærk bestyrelse skal have medlemmer, der repræsenterer en bred vifte af køn, kultur, alder og erfaring. Diversitet kan bringe flere perspektiver og øge kreativiteten i beslutninger.
 4. Kommunikation: En stærk bestyrelse skal have god kommunikation internt i bestyrelsen, og mellem bestyrelsen og ledelsen. Det er vigtigt, at bestyrelsen er i stand til at arbejde sammen og træffe beslutninger på en konstruktiv måde.
 5. Risikostyring: En stærk bestyrelse skal have en effektiv risikostyringsproces og sørge for at alle relevante risici er identificeret og håndteret.
 6. Lederskab: En stærk bestyrelse skal have en formand, der kan lede bestyrelsen og sikre, at dens opgaver udføres effektivt.
 7. Transparens: En stærk bestyrelse skal have en god transparens og åbenhed i sine beslutninger og handlinger.

Det er vigtigt at bestyrelsen løbende evaluerer sin sammensætning og kompetencer for at sikre, at den er i stand til at håndtere de aktuelle og fremtidige udfordringer, virksomheden står overfor.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov