Søg

Hvilket ansvar har man som bestyrelsesmedlem i en dansk virksomhed?

Som bestyrelsesmedlem i en dansk virksomhed har man et ansvar for at værne om virksomhedens interesser og sikre, at den drives på en ansvarlig og effektiv måde.

Det primære ansvar er at sikre, at virksomheden har en sund økonomi og en effektiv ledelse. Dette indebærer at følge med i virksomhedens regnskaber og performance, såvel som at træffe beslutninger om investeringer og strategi. Det er også vigtigt at sikre, at virksomheden overholder love og regler, herunder både nationale og internationale regler.

Bestyrelsen har også ansvar for at vælge og lede virksomhedens direktion. Dette indebærer at godkende direktionens strategi, budgetter og mål, samt at sikre, at direktionen har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at lede virksomheden.
Bestyrelsen er også ansvarlig for at sikre, at virksomhedens interesser er i overensstemmelse med interesserne hos aktionærerne og andre relevante interessenter. Dette kan omfatte at sørge for, at virksomheden er åben og gennemsigtig i forhold til sin performance og strategi, samt at sikre, at aktionærerne har mulighed for at udøve deres ret til at stemme på generalforsamlinger.

Bestyrelsen er også ansvarlig for at sikre, at virksomheden har en ansvarlig og bæredygtig drift. Dette kan omfatte at sørge for, at virksomheden har en bæredygtig strategi og tager hensyn til sociale og miljømæssige forhold i sin drift.

Endeligt er det er også vigtigt at understrege, at bestyrelsesmedlemmerne har en pligt til at handle i god tro og i virksomhedens bedste interesse. Dette betyder, at de skal undgå konflikter af interesse og sikre, at deres handlinger er i overensstemmelse med virksomhedens interesser, snarere end deres egne.

Alt I alt har bestyrelsesmedlemmer et ansvar for at sikre, at virksomheden drives effektivt og ansvarligt, tager hensyn til interesserne hos aktionærer og andre relevante interessenter, og følger love og regler. De skal også handle i god tro og i virksomhedens bedste interesse.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov