Søg

Hvilket lønniveau har bestyrelsesmedlemmer i en dansk virksomhed?

Det afhænger af virksomhedens størrelse og branche, men i Danmark er det almindeligt at bestyrelsesmedlemmer i store virksomheder modtager en årlig godtgørelse på mellem 100.000 og 1 million DKK. Dette kan omfatte både fast løn og kompensation for udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. I mindre virksomheder kan lønniveauet være i størrelsesordenen 50.000 til 100.000 kr. årligt.

Hvilken løn, modtager en bestyrelsesformand i en dansk virksomhed?

Det afhænger igen af virksomhedens størrelse og branche, men i Danmark er det almindeligt at bestyrelsesformænd i store virksomheder modtager en årlig godtgørelse på ca. det dobbelte af bestyrelsesmedlemmerne. Dette kan omfatte både fast løn og kompensation for udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Skal der udarbejde en kontrakt?

Det er normalt, at bestyrelsesmedlemmer og formænd i en dansk virksomhed har en skriftlig kontrakt, der beskriver deres ansvar, pligter og godtgørelser. Kontrakten kan være en del af den generelle vedtægt for bestyrelsen eller en separat aftale mellem virksomheden og bestyrelsesmedlemmerne – ofte kaldt en forretningsorden. Kontrakten kan omfatte oplysninger om løn, honorar, ansvarsområder, pligter, tidsforbrug, udgifter, forsikringer og andre relevante emner. Det er vigtigt, at kontrakten er i overensstemmelse med lovgivningen og gældende regler og at den er klart og præcist formuleret. Det er også vigtigt at sørge for at kontrakten er opdateret og revideret regelmæssigt.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov