Søg

Hvordan håndterer man interessekonflikter i en dansk bestyrelse?

Interessekonflikter i en dansk bestyrelse kan håndteres ved at følge følgende trin:

  1. Identificering: Bestyrelsen skal først identificere, hvilke interessekonflikter der kan opstå i deres arbejde.
  2. Erklæring: Bestyrelsen skal erklære deres interessekonflikter over for resten af bestyrelsen og eventuelle andre interessenter.
  3. Afstemning: Bestyrelsen skal træffe beslutninger ved hjælp af afstemning, således at deres interessekonflikter ikke påvirker beslutningstagningen.
  4. Dokumentation: Bestyrelsen skal dokumentere deres håndtering af interessekonflikter i bestyrelsesprotokollen.
  5. Overvågning: Bestyrelsen skal løbende overvåge deres interessekonflikter for at sikre, at de ikke påvirker beslutningstagningen.

Det er vigtigt at bestyrelsen følger dansk lovgivning vedrørende interessekonflikter og at de altid tager ansvar for at beskytte selskabets interesser.

Hvad står der i lovgivningen?

I Danmark er lovgivningen om interessekonflikter i bestyrelser reguleret i erhvervsloven. Ifølge denne lov skal bestyrelsen i et aktieselskab træffe beslutninger, der er i selskabets bedste interesse, og ikke i deres egen interesse. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at interessekonflikter håndteres på en korrekt måde. Dette kan fx gøres ved at:

  1. Identificere og erklære interessekonflikter
  2. Træffe beslutninger ved afstemning
  3. Dokumentere håndteringen af interessekonflikterne i bestyrelsesprotokollen
  4. Løbende overvåge interessekonflikterne.
  5. Det er også obligatorisk, at bestyrelsen skal udarbejde en politik for håndtering af interessekonflikter.

Såfremt bestyrelsen ikke håndterer interessekonflikter korrekt, kan dette medføre erstatningsansvar overfor selskabet, og kan i værste fald føre til erstatningskrav fra selskabets aktionærer.

 

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov