Søg

Hvordan vækker man kreativitet og innovationsevne?

At komme med en idé er let nok. At komme med den gode idé på det rigtige tidspunkt er krævende. Så ligger der meget metodisk arbejde bag. De succesrige ideer og satsninger, vi læser om, eller selv bruger, har været igennem forskellige konkrete faser, før vi støder på ydelsen eller produktet.

Innovative problemløsningsværktøjer bruges af virksomheder, der rammer målet. Eksempler på sådanne service-relaterede blink er Airbnb og Uber, velkendte tjenester, der anvendes. I Norge er Cutters med sloganet “cut hair, cut time, cut cost” et godt eksempel på succesfuld innovation. Flere af verdens mest fremsynede virksomheder bruger designtegning som et udviklingsværktøj.

Designtænkning er et metodisk værktøj, baseret på trinvise faser, så der skabes nye og innovative ideer. Med sit praktiske brugerperspektiv, ved virkelig at sætte brugeren i centrum, udfordres de traditionelle udviklingsprocesser i langt de fleste organisationer. Alle involverede er nemlig “tvunget” til at løse de reelle brugerrelaterede behov på en kreativ og effektiv måde, og resultatet er da bedre end med en traditionel metode.

Forstå kundens behov

Når du forsøger at forstå et behov, må du lægge dine egne forudfattede meninger til side. Det er svært. Mange har deltaget i kreativ brainstorming, men resultaterne er ofte ikke særligt gode. De, der lykkes, bruger derfor anerkendte værktøjer i innovationsprocesserne.

Det første skridt i designtænkning er at forstå udfordringerne, og at kundernes behov er identificeret, inden vi går i gang med søgen efter løsninger. Den udfordring, du faktisk skal løse, er ikke altid den samme som den, du oprindeligt havde tænkt dig at løse.

Det er let at falde i fælden med ikke at udforske behovsområdet tilstrækkeligt, før vi begynder at finde løsninger. At prøve at være empatisk ved at antage behov baseret på vores egne erfaringer og perspektiv er den fejl, vi begår. Vi tror på, at vi forstår brugernes behov. Men selve behovet er erfaringsmæssigt mere nuanceret eller endda anderledes, end vi oprindeligt troede.
Det betyder, at vi skal fordybe os i behovet ved at inddrage fremtidige brugere.

Involver brugerne

Designtegning er baseret på mennesker og forståelse af deres behov. Det sker ved at interviewe brugere, observere brugere og lære deres synspunkter at kende. Ved virkelig at forstå brugerne kan deres reelle behov afdækkes. Brugere er inkluderet i alle faser af udviklings- og testprocessen.

Visualisering af ideer er med til at skabe fælles forståelse og forenkle kompleksitet. Idéer testes både tidligt og ofte, og bidrager derfor til aktiv brugerdeltagelse. Brugere deltager i modellerings-, prototype- og testfaserne. På denne måde sikres en effektiv og iterativ designproces. Designtænkning er en empati-drevet, brugercentreret innovationsmetode, der er velegnet til udvikling af nye produkter, services, forretningsmodeller og brugeroplevelser. Som følge af bedre produkter og services styrkes brandet også.

Forretningsmodel

Inden det endelige valg af idé og løsning træffes, er en model, der tager sig af en helhedsvurdering af forretningsaspektet, essentiel, og til dette formål kan fx forretningsmodellen Business Canvas Model anvendes.

Med baggrund i design thinking-processen forstås brugernes reelle behov, men det skal også undersøges, hvor mange der har dette behov, hvor de befinder sig geografisk, og hvordan disse kan nås. Salgskanaler er en vigtig del af en forretningsplan. Har virksomheden allerede et forhold til de fremtidige kunder, og hvordan kan vi i en verden med stadig hurtigere forandringer sikre, at vi beholder vores kunder? Kreativiteten kan blomstre igen i denne del af undersøgelsen.

Kunderne lokkes i dag med tilbud fra alle sider, og mersalg bruges ofte til at binde kunderne. Indkomstgrundlaget vurderes herefter ud fra den pris, kunderne skal betale. Har vi brug for samarbejdspartnere under udvikling og videre ind i driftsfasen? Hvad er dine egne og andre ressourcer nødvendige for at kunne producere produktet/ydelsen? Spørgsmålene er mange. Effektive værktøjer guider os gennem de nødvendige vurderinger, før der træffes en endelig beslutning.

Implementering og lancering

Hvis det ender med “det er det, vi går efter”, er det nødvendigt at handle efter det velkendte udtryk “Timing er alt” for at beslutte, hvornår produktet eller tjenesten kan og skal lanceres. Svaret på dette kræver endnu en gang, at vi har dyb bruger- og markedsindsigt.

Innovation er værdiskabelse. Alt fra små skridt til mere radikal produkt- eller serviceudvikling er, hvad virksomhederne vil gøre i fremtiden. Det er svært at udvikle nye produkter og tjenester, der har succes. De, der lykkes, er ikke kun kreative, de er systematiske og stærkt brugerfokuserede. Få indsigt i brugen af effektive innovative værktøjer, som du kan tage med dig ind i fremtiden. Som enhver anden muskel skal innovationsmusklen også trænes.

Kursus om innovation

Med dette kursus, Transformation og innovation – Online kursus (live), lærer du, hvordan virksomhedens innovationskapacitet og transformationshastighed kan øges. Evnen til løbende at innovere og hurtigt tilpasse sig bliver stadig vigtigere. Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre en forsvarlig drift af virksomheden. At handle, når krisen er der, er i de fleste tilfælde for sent.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov