Søg

Kontrakt til nyt bestyrelsesmedlem

For at lave en kontrakt med et nyt bestyrelsesmedlem, skal følgende trin overvejes:

  1. Bestem formålet og omfanget af kontrakten: Bestem hvad kontrakten skal dække, herunder bestyrelsens ansvar og forpligtelser, godtgørelse, og tidsrammen for kontrakten.
  2. Indsamle information: Indsaml information om det nye bestyrelsesmedlem, herunder deres kompetencer, erfaringer, og eventuelle interesser, der kan påvirke deres beslutninger i bestyrelsen.
  3. Udarbejd kontrakten: Udarbejd kontrakten i samarbejde med en advokat eller juridisk rådgiver, så den overholder gældende love og reguleringer. Kontrakten bør indeholde oplysninger om bestyrelsens ansvar og forpligtelser, godtgørelse, og tidsrammen for kontrakten.
  4. Diskuter og tilpas kontrakten: Diskuter kontrakten med det nye bestyrelsesmedlem og tilpas den efter behov, så den afspejler deres forventninger og krav.
  5. Underskriv kontrakten: Når kontrakten er tilpasset og godkendt af begge parter, skal den underskrives af det nye bestyrelsesmedlem og et autoriseret medlem af virksomheden.
  6. Opbevar kontrakten: Opbevar kontrakten i en sikker og tilgængelig placering, så den kan konsulteres efter behov.

Det er vigtigt at kontrakten er klart formuleret og specifik i forhold til bestyrelsens ansvar, forpligtelser og godtgørelse, og at kontrakten er i overensstemmelse med gældende love og reguleringer. Det er også vigtigt at kontrakten er underskrevet af begge parter, for at den er bindende

 

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov