Søg

Kvinder i bestyrelser i danske virksomheder

Kvinder er underrepræsenterede i danske bestyrelser. Ifølge tal fra Erhvervsstyrelsen var kvinder kun repræsenteret i 20,7% af de danske bestyrelsesposter i 2020. Der er dog en stigende tendens til at flere kvinder bliver valgt ind i bestyrelserne, og flere virksomheder arbejder aktivt på at øge kønsdiversiteten i deres bestyrelser.

Diversitet i bestyrelserne er vigtigt af flere årsager. For det første kan det føre til bedre beslutninger, da bestyrelser med en bredere sammensætning af medlemmer har tendens til at se problemstillinger fra flere vinkler og tage flere forskellige perspektiver i betragtning. For det andet kan det øge virksomhedernes sociale ansvar og forbedre deres omdømme, da det kan være med til at sikre, at virksomhedernes interesser er i tråd med samfundets interesser. Endelig kan det også øge konkurrenceevnen, da virksomheder med en diversificeret bestyrelse kan være bedre rustet til at håndtere en globaliseret og kompleks verden.

Generelt set er kvinder underrepræsenterede i bestyrelserne verden over.

Ifølge tal fra European Professional Women’s Network, var kvinder kun repræsenteret i 23,6% af bestyrelsesposterne i de europæiske lande i 2019. I USA var tallet 24,5% i 2019 ifølge National Association of Corporate Directors.

I nogle lande er der dog større fremskridt end i andre. For eksempel har lande som Norge, Frankrig og Belgien implementeret kønskvotering i bestyrelserne, hvilket har ført til en større repræsentation af kvinder i bestyrelserne. I Norge, for eksempel, var kvinder repræsenteret i 40% af bestyrelsesposterne i 2019.

Det er vigtigt at bemærke, at det er vigtigt at diversitet i bestyrelserne ikke kun er køn, men også kulturel, geografisk, kompetencemæssig diversitet og andre kriterier er vigtige for at få en god balance i bestyrelsen.

 

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov