Søg

Registrering Af Udenlandsk Bestyrelsesmedlem

For at registrere et udenlandsk bestyrelsesmedlem i en dansk bestyrelse skal man følge følgende trin:

  1. Indhent bestyrelsens godkendelse af det udenlandske bestyrelsesmedlem.
  2. Registrer det udenlandske bestyrelsesmedlem i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Dette kan gøres ved at udfylde et digitalt skema på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
  3. Sørg for, at bestyrelsen efterfølgende opdaterer deres registrering i CVR-registeret, så det udenlandske bestyrelsesmedlem fremgår som en del af bestyrelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at det udenlandske bestyrelsesmedlem skal opfylde de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer i Danmark.

Skal et udenlandsk bestyrelsesmedlem kunne fremvise en ren straffeattest?

Ja, et bestyrelsesmedlem i Danmark skal kunne fremvise en ren straffeattest. Dette er en del af de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer i Danmark. Straffeattesten skal være opdateret og skal dække både Danmark og det land, hvor bestyrelsesmedlemmet er statsborger.

Det er vigtigt at bemærke, at det er selskabets ansvar at sørge for at bestyrelsesmedlemmerne opfylder de krav, der stilles til dem, herunder kravet om en ren straffeattest. Således kan et selskab anmode om en straffeattest fra et bestyrelsesmedlem, hvis det er nødvendigt.

Kan man ikke blive bestyrelsesmedlem hvis straffeattesten ikke er ren?

Det er ikke et absolut kriterium, at man skal have en ren straffeattest for at blive udpeget som bestyrelsesmedlem. Det er dog ofte et krav, da det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne opfylder visse integritetskrav, herunder at man ikke har begået alvorlig kriminalitet.

Det er op til den enkelte bestyrelse at vurdere, om en uren straffeattest er en afgørende hindring for at udpege en person som bestyrelsesmedlem. Det kan afhænge af kriminalitetens karakter og hvor længe siden den blev begået. Generelt set, jo mere alvorlig kriminaliteten er, jo sværere vil det være at blive udpeget som bestyrelsesmedlem.

Det er også vigtigt at bemærke, at det er selskabets ansvar at sørge for at bestyrelsesmedlemmerne opfylder de krav, der stilles til dem, herunder kravet om en ren straffeattest. Således kan et selskab anmode om en straffeattest fra et bestyrelsesmedlem, hvis det er nødvendigt

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov