Bestyrelseskonsulent og konsulentydelser

Vi er klar til at hjælpe dig og din organisation! The Board Association har et bredt udvalg af konsulenter skræddersyet til dig og din virksomhed
vi hjælper dig

Bestyrelseskonsulent ydelser:

Vi hjælper store og små virksomheder over hele landet med bestyrelsesrådgivning. Vi har en bred vifte af dygtige autoriserede bestyrelseskonsulenter med forskellig ekspertise, som kan bidrage til bestyrelsesarbejde og bestyrelsesudvikling i virksomheder, organisationer og på tværs af grupper:
 • evaluerings- og analysetjenester med eller for bestyrelsen
 • sparringspartner for bestyrelse, formand eller ejere omkring bestyrelsesarbejde
 • i tilfælde af akut behov for assistance i – eller til – bestyrelsen på timebasis
 • konflikthåndteringsprocesser i og med bestyrelsen
 • fast mødelederrolle uden stemmeret, men med rådgivende funktion
 • styrke bestyrelsen med ressourcer med særlig ekspertise
 • Bestyrelseskonsulent faciliterer turnaround/forandring
 • Fast bestyrelseskonsulent i stedet for/udover bestyrelsesmedlemmer
 • “prøvetid/prøvetid” for et eventuelt nyt bestyrelsesmedlem
 • Deltagelse i nomineringsudvalg som led i rekruttering
Vi har bestyrelseskonsulenter med mange års erfaring i roller som disse i små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

«Company Secretary»(CS), i den forstand og med det indhold, der er tildelt rollen i mange andre lande. Vi tilbyder nu virksomhedssekretær ydelser.

Vores virksomhedssekretær service indeholder:

 • en fast aftale med tilgængelig, højt kvalificeret CS
 • kombineret med brugen af vores webbaseret bestyrelsesværktøj.
 • CS har adgang til bestyrelsesværktøj og forestå formalia
 • Tilgængelig efter aftale og behov
 • Mulighed for aftale om faste opgaver med kvalitetssikring af formaliteter
 • Kr. 199,- ekskl. moms pr. måned for CS-adgang
 • Kr. 499,- ekskl. moms pr. påbegyndt kvartal for ad hoc-opgaver

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Vi kan levere hele eller dele af processen med bestyrelsesrekruttering. Vi rekrutterer formænd, næstformænd, bestyrelsesmedlemmer, observatører eller suppleanter efter dit behov:

 • almindelig rekrutteringsproces fra A-Z
 • Priser afhængig af rolle, kompleksitet, kompetencekrav
 • 30%–50% rabat for medlemmer af The Board Association
 • CV-pakke bestående af 3 kvalificerede kandidater, kr. 24.900 ekskl. moms
 • CV-pakke bestående af 6 kvalificerede kandidater, kr. 39.900 ekskl. moms
 • CV-pakke bestående af 9 kvalificerede kandidater, kr. 49.900 ekskl. moms
 • deltagelse i screening af kandidater som led i rekruttering
 • deltagelse i arbejdet med kravspecifikation og bestyrelsesanalyse
 • deltagelse i processer med ejere og generalforsamlinger

NB! Medlemmer har adgang til gratis registrering af deres eget CV i vores kandidatdatabase til søgning og profilering.

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Mange virksomheder kæmper for at opnå effektiv og resultatorienteret mødeledelse, hvad enten det er på bestyrelsesmødet, generalforsamlinger, årsmøder eller andre virksomhedsmøder.

Der kan ligge underliggende konflikter, følelser, mistillid, misforståelser, generationskløfter eller andet bag dette. Vi bistår årligt mange valg til bestyrelser kan bidrage med hjælp i forbindelse med:

 • Leje af midlertidig formand fra The Board Association
 • Fast mødelederfunktion i bestyrelsen
 • Individuel træning af mødelederen til forskellige roller
 • Rådgivning af mødelederen og evt. specifikke udfordringer
 • Rådgivning relateret til alle aspekter af “Medarbejderudvælgelsesprocesser”
 • Gennemføre hele valgprocessen på GF/årsmødet
 • Gennemføre “medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer” processer
 • Deltagelse i screening af kandidater som led i rekruttering

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Konsulentydelser:

Vi har et netværk af erfarne og meget dygtige ressourcer som kan bistå din virksomhed.

Dine rettigheder og forpligtelser

Som ejer af en eller flere anparter i et anpartsselskab er det vigtigt, at du er opmærksom på dine rettigheder og de forpligtelser, du har over for selskabet. Det kan være nyttigt for dig at blive opmærksom på, hvilke rettigheder du vil beholde, før du åbner op for nye aktionærer. Brugen af rådgivere på generalforsamlinger betragtes som en meget vigtig rettighed for aktionærer og er nedfældet i aktieselskabsloven. Fra vores side kan vi hjælpe med:

 • Udarbejde aktionæraftaler
 • Opfølgende aktionæraftaler
 • Forbered tillæg/tilføjelser
 • Skræddersy selskabets vedtægter
 • Lede og afholde generalforsamlinger
 • Repræsentere dine ejerandele
 • Fungere som fuldmægtig på dine vegne
 • Udarbejdelse af dokumentation
 • Være konsulent for bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlinger
 • Udføre spørgsmål, spaltninger og fusioner
 • Udføre køb og salg af virksomheder

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Få mere at vide om rollen og ansvaret

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i rollen som bygherre og det ansvar, det indebærer. Oftest bruges ordet “ansvar” til at henvise til de opgaver, som bygherren har i et byggeprojekt, men i virkeligheden strækker ansvaret sig ud over dette. Loven taler meget om det ansvar og strafferetlige ansvar, som en bygherre kan pådrage sig, når noget går galt, så det er vigtigt at være godt bekendt med byggekundereglerne. Du skal være godt bekendt med risiciene som bygherre, så du kan sørge for, at virksomheden overholder alle reglerne.

 

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Hvordan tilpasser du din virksomhed til dagens marked?

At sælge til virksomheder i dag stiller helt andre krav til din egen salgsorganisation. De traditionelle måder at sælge produkter og løsninger på er ved at dø ud i takt med den stigende digitalisering af markedet. Det faktum, at køberne bliver mere og mere velinformerede, kræver ud over den stigende globalisering ændringer i den måde, det sælges på, og hvordan salget følges op af sælgerne. Hvis du vil vinde i dagens marked, skal virksomheden vise, at kunden får god værdi i form af bedre drift, processer eller strategier. En sådan omstrukturering kræver en reorganisering og en ny form for opfølgning af den interne salgsorganisation. Vi hjælper dig gerne i denne proces ved at:

 • Analyse af markedet
 • Analyser din salgsorganisation
 • Afklar virksomhedens strategi
 • Konfigurere salgskanaler
 • Opret nye salgskanaler
 • Oprettelse af informationsløsninger og salg
 • Coaching af salgschefer og sælgere
 • Motiverer sælgere til forandring
 • Bidrage til processer for intern forandring
 • Definer og fremhæv værdierne for dine kunder

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Sådan motiverer du forandring

 

For at lykkes med de forandringer, der ønskes for virksomheden, skal du som leder motivere medarbejderne til at deltage i processen.  Uanset hvilken type ændringer du har i tankerne, eller hvor skalerbare ændringerne er, skal der lægges en strategi for, hvordan du vil engagere resten af virksomheden. Hvis du planlægger en større ændring, kan vi hjælpe med at sikre, at hele organisationen, fra administrerende direktør til medarbejder, er parat til at håndtere ændringerne. Vores konsulenter har erfaring fra sådanne ændringer og omstruktureringer inden for en række forskellige virksomheder, brancher og forskellige situationer og kan derfor hjælpe med: 

 • Forandringsledelse i praksis
 • Analyse af ændring i behov
 • Risikoanalyse
 • Bæredygtig forandring
 • Motivere til forandring
 • Opsætning af løbende forbedringsproces
 • Konsulent for bestyrelsen eller ledelsen

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Procesudvikling, procesvejledning og processtyring er nøglen til bedre resultater

Alle ønsker at opnå resultater for deres virksomhed, der overgår alle forventninger. Vejen dertil kræver mange processer, herunder facilitering. Facilitering og processtyring handler om planlægning og procesudvikling, hvor vi er afhængige af menneskelig interaktion for at skabe resultaterne. Kort sagt – at få “folkene på holdet” ved hjælp af motivation og en følelse af ejerskab. 

Vi har flere erfarne konsulenter med lang og bred erfaring på området. De kan hjælpe dig og din virksomhed på vej til bedre resultater.

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Hjælp til at finde løsninger og forberede ansøgninger

Hvis du går rundt med en iværksætter i maven, har du sikkert en god forretningsidé, du gerne vil føre ud i livet. Men hvordan går man fra idé til virkelighed? Et vigtigt skridt i processen er finansiering. Her skal du vide, hvilke typer støtteordninger der findes, og hvordan du kontakter dem. Og inden du ansøger, skal du vide, hvordan du udarbejder ansøgningen til støtteordningen/kapitalaktøren. Derudover er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad der forventes af dig som ansøger, og hvordan du vil præsentere ideen/projektet for en potentiel investor, bank, pengeinstitut eller anden kapitalaktør.
Hvis du sidder fast eller har brug for hjælp i denne proces, har vi flere erfarne konsulenter, der kan hjælpe dig.

 

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Praktisk opdeling af virksomheden & adskillelse af værdier og forretningsområder

Der kan være mange grunde til, at man ønsker at opdele værdier, adskille forretningsområder eller gennemføre andre forskellige former for spaltning. Vi kan hjælpe dig i alle aspekter af fissionsprocessen, såsom:

 • Overvej alternative fissionsløsninger
 • Afklaring af selskabsretlige aspekter
 • Afklaring af skattemæssige aspekter
 • Tydeliggør regnskabsregler
 • Værdiansættelse af fissionsgenstande
 • Hjælp med at opfylde kravene til dokumentation i tilfælde af fission
 • Erklæring og erklæring fra revisor
 • Hele den praktiske fissionsproces

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Forhandlingsteknikker til din virksomhed

De fleste af os forhandler hver eneste dag, hvad enten det er i en privat eller professionel sammenhæng, og ofte uden at vi er klar over det. Mange virksomheder kan opnå store økonomiske gevinster gennem øget bevidsthed og øget ekspertise i forhandlinger. Vores konsulenter kan bidrage med:

 • Træning i forhandlingsevner
 • Øvelser tilpasset virksomheden
 • Specifik kommunikationstræning
 • Hjælp til udarbejdelse af styrende dokumentation
 • Værktøjer til analyse baseret på anerkendte modeller
 • Coaching af medarbejderen for at øge bevidstheden og selvværdet

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger – en kontinuerlig proces

Den generelle databeskyttelsesforordning, mere almindeligt kendt som GDPR, er loven om behandling af personoplysninger. Denne lov gælder for absolut alle, og derfor er det vigtigt, at du med din egen virksomhed sætter dig ind i disse regler. Privatlivspolitikken giver forbrugeren flere rettigheder såsom retten til at få adgang til deres egne data og retten til at få dataene slettet. Da disse rettigheder trådte i kraft i foråret 2018, medførte det en række skærpede krav til virksomhederne, hvilket igen har ført til en massiv omstrukturering. Derudover kommer der løbende nye krav til, som der skal følges op på, så GDPR ikke er noget, man kun kan implementere én gang i sin virksomhed og så være færdig med det. Privatlivskravet er en kontinuerlig proces, som du skal tilpasse din virksomhed til hele vejen. Vi hjælper dig ikke kun med at få kontrol over GDPR, men vender det også rundt for at blive en konkurrencefordel. GDPR giver din virksomhed nye muligheder, og vores konsulenter kan hjælpe dig med tilpasning og udvikling af denne proces i din virksomhed. Vi kan bidrage med:

 • Komplet implementeringsprogram for virksomheden
 • Analyse af den aktuelle status for GDPR
 • Systematisering og forbedring af interne registreringsstrukturer
 • Udarbejdelse af lovpligtig registreringsprotokol
 • Udarbejdelse og kontrol af databeskyttelseserklæringer
 • Udarbejdelse og kontrol af databehandleraftaler
 • Forberedelse af GDPR-håndhævelsesprocedure
 • Lovpligtige risikovurderinger
 • Intern bevidsthed i virksomheden
 • GDPR-relateret software

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Forberedende arbejde, due diligence, aftaler, opfølgning og risiko

At købe en eller flere virksomheder kan være en god måde at vokse din virksomhed på. Det kan også være en god strategi at fjerne markedsandele eller fjerne en konkurrent fra markedet. Ikke desto mindre kan det være forbundet med en vis risiko at købe en anden virksomhed, som du bør være opmærksom på, inden du starter processen. Et køb rejser mange vigtige spørgsmål, der skal håndteres på en fornuftig måde. Vores konsulenter har deltaget i mange indkøb på virksomhedsmarkedet og er derfor gode til at skulle hjælpe dig i gang med processen. Derudover har vi et rigtig godt netværk af kontakter, så vi kan hjælpe dig med at finde virksomheder, der er til salg, og hjælpe dig med at komme i kontakt med dem. Vi kan også hjælpe dig med:

 • Hele købsprocessen
 • Værdiansættelse og værdiansættelse
 • Due diligence-processer
 • Åben undersøgelse og dialog
 • Diskret eller anonym proces
 • Forhandlinger og indgåelse af aftaler
 • Dokumentation og formaliteter
 • Skatteforhold
 • Regnskabsmæssige forhold
 • Hjælp fra en konsulent til dele af processen

 

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Kommunikationsstrategi og praktisk implementering

Kommunikation er noget, vi skal gøre hver eneste dag, og for nogle kommer god kommunikation naturligt, mens det for andre er en mere krævende øvelse. Mange virksomheder kan drage økonomisk fordel af øget fokus og opmærksomhed i forbindelse med kommunikationsprocesser. Vores konsulenter kan bidrage med:

 • Intern træning i kommunikation
 • Øget forståelse af egne og andre kommunikationskoder
 • Optimering af kommunikation internt/eksternt
 • Optimering af effekt
 • Generel kommunikationsstrategi
 • Kompensationsstrategier for enkeltpersoner

 

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Kortlægning af kompetence og kompetenceudvikling

Udvikling af kompetence er et bredt område, der omfatter alle virksomhedens funktioner og involverer alle medarbejdere i virksomheden. Alle medarbejdere, herunder ledelsen, skal udvikle sig for at sikre vækst og bedre resultater. Nøglen er at identificere de rigtige metoder og ændringer, der er nødvendige for din virksomhed. Det kan være, at ændringer i arbejdsmetoder, holdninger, viden eller systemer kan sikre udvikling for virksomheden. Vi kan hjælpe dig med at:

 • Gennemføre kompetencekortlægning
 • Udvikle målrettede programmer for at øge kompetencen
 • Coaching af medarbejdere og ledere
 • Drive målrettet individuel udvikling
 • Udvikle interne ordninger og metoder til uddannelse
 • Udvikle mentor- eller sponsorordninger
 • Implementer omskoling og ændringer
 • Være en sparringspartner for vurderinger
 • Bidrage til at tilegne sig ny viden
 • Vær totalleverandør af kurser til din virksomhed

 

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Coaching for ledere, uddannelse af nye ledere og lederanalyse

Udviklingen af ledere er helt naturlig og absolut nødvendig for at sikre virksomhedens vækst. Lederudvikling medfører øget forståelse og øget kompetence som leder. Som ny leder oplever langt de fleste en stejl læringskurve, der er noget tilfældig afhængig af begivenheder undervejs, igangværende processer og situationer i virksomheden. De færreste er bevidste om deres egen udvikling som leder, så det skal ikke arrangeres, at udviklingen foregår tilfældigt. Det er både effektivt og fornuftigt at planlægge en systematisk erhvervelse af ekspertise for at sikre en god udvikling for virksomheden. Vi har en række kurser, der sikrer den kompetence og udvikling, en leder har brug for, udover at kunne hjælpe med:

 • Analyse af lederen og selvevaluering
 • Jobbeskrivelse for leder
 • Personlig vejledning / egen leder PT
 • Coaching til forskellige lederroller
 • Intern eller ekstern mentor for lederen
 • Sponsorordning for nye ledere
 • Træning baseret på cases
 • Træning i processer
 • Modulopbygget udvikling for ledere

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Når der er brug for en interim ledelse

For mange virksomheder kan det være en stor hjælp at ansætte en erfaren interim leder, og det kan der være mange forskellige grunde til. Nogle kan have brug for at afprøve forskellige typer ledelse i virksomheden, mens andre virksomheder kan have brug for en sparringspartner eller for at tilegne sig ny viden om ledelse. Flere af vores tilknyttede konsulenter har leveret ledelse til leje og interim ledelse services i over 20 år. Vi kan hurtigt og effektivt løse dine midlertidige behov for en leder på forskellige niveauer. Vores tjenester omfatter:

 • Ansættelse af en leder på øverste ledelsesniveau i koncernen
 • Ansættelse af leder med funktionen som daglig leder
 • Ansættelse af leder med funktion som institutleder
 • Ansættelse af en leder til projekter eller forskellige faser
 • Ansættelse af leder til tidsbegrænsede ordninger
 • Behov for delvis deltagelse i forbindelse med rekruttering
 • Behov for sparringspartner for vurderinger
 • Bidrage til at tilegne sig ny viden

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Medarbejdersamtaler & medarbejderundersøgelser

Fokus på medarbejdere er blevet mere populært i nyere tid og med god grund. Hvis det gøres rigtigt, vil det have en økonomisk gevinst for virksomheden. I praksis har mange virksomheder meget at vinde ved at investere bevidst og målrettet i at udvikle deres medarbejdere. Vores konsulenter har stor erfaring med HR og personale, der kan være til stor hjælp i udviklingen af medarbejdere. Vi kan hjælpe med:

 • Medarbejderanalyse
 • Analyser af arbejdskultur
 • Kompetencekortlægning
 • Medarbejdersamtaler (MUS)
 • Vurdering af medarbejdertilfredshed
 • Reorganiseringsløsninger
 • Juridiske rammer og formalia
 • Coaching af medarbejdere og ledere
 • Interaktion med bemandingsbureauer
 • Sparringspartner for styret og ledelsen

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Hvad skal virksomheden overveje, når den skærer ned?

Nedskæringer og afskedigelses-processer kan være et nødvendigt onde i hårde tider for virksomheden eller for at tilpasse sig nye markedssituationer. Det er vigtigt at sætte sig ind i de regler, der gælder for afskedigelser og undersøge, om der er gode alternativer, inden processen sættes i gang. På forhånd bør det afklares, hvilke konsekvenser en nedskæringsproces kan få, og om det vil føre til yderligere tab af medarbejdere, så det bliver svært at fortsætte forretningen. Der er stor usikkerhed omkring en sådan proces, og vi kan tilbyde hjælp på mange af disse områder:

 • Konsekvensanalyse/risikoanalyse
 • Identificer alternativer
 • Undersøgelse og rådgivning i processen
 • Reorganiseringsløsninger
 • Juridiske rammer og formalia
 • Program og outplacement
 • Coaching af medarbejdere og ledere
 • Sparringspartner for bestyrelsen og ledelsen

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Personlig coach, udviklingsprogram og ledertræning

For mange er det første lederjob en stor omvæltning af hverdagen på arbejdspladsen. Det medfører ofte ændrede eller helt nye relationer til kolleger og til miljøet omkring arbejdspladsen. For mange mennesker opfattes overgangen til lederrollen som meget krævende og meget stressende. Denne oplevelse kan afbødes eller undgås ved at oprette et gennemtænkt on-bording forløb til nye ledere og eksisterende ledere. Vi kan tilbyde hjælp til dette:

 • On-bording forløb for førstegangsledere
 • Introduktion og jobbeskrivelse
 • Udvikle mål
 • Grundig definition af rolle og ansvar
 • Coaching til nye ledere
 • Sponsorordning for nye ledere
 • Uddannelse og kurser for ledere
 • Analyser og handlingsplaner
 • Forberedelse af karrieremuligheder/karrierestige

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Hvordan øges innovationskapaciteten og forandringstempoet?

Virksomhedernes rammevilkår ændrer sig stadig hurtigere. Nye konkurrenter kommer ind på scenen. De konkurrencefordele, du har i dag, kan være en hindring i morgen. Det stiller større krav til innovationskapacitet og forandringstempo end nogensinde før. Konstant innovation og omstrukturering er den nye normal, og de fleste virksomheder er ikke tilstrækkeligt forberedt på dette. Innovation og omstrukturering skal simpelthen være en del af virksomhedens kultur, og udgangspunktet herfor skal altid være kundens reelle behov. Du skal grundigt forstå, hvad kunden forsøger at gøre med de produkter og tjenester, du leverer, og have dette som et mantra i en kontinuerlig proces med innovation, forretningsudvikling og omstrukturering. Udfordringen er at starte, før du skal. På det tidspunkt er det ofte for sent. Signaler om, at der sker ændringer, kommer ofte relativt tidligt, men få virksomheder er i stand til at tage højde for disse, før det er for sent. De fleste af os ser alt gennem “fortidens” briller. Vi arbejder med sådanne udfordringer og kan hjælpe din virksomhed med:

 • Facilitere innovationsprocesser
 • Analyser potentielle brancheskift og konsekvenser
 • Evaluer sandsynligheden for afbrydelse
 • Identificere og udnytte økonomisystemer
 • Udvikle fremtidsscenarier
 • Definition af strategiske dilemmaer
 • Definer kløften mellem omstruktureringsbehov og kapacitet.
 • Analysere og forbedre værdiløftet (den værdi, vi skaber for kunden)
 • Udvikle nye forretningsmodeller
 • Test nye forretningsmodeller
 • Facilitere omstillings projekter

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Risikoanalyse og risikoreduktion

Forandringshastigheden i miljøet omkring os stiger konstant, og jo mindre overblik vi har, jo større risiko omgiver vi os med. Ved at systematisere risikostyringen kan mange virksomheder mindske sandsynligheden for at havne i unødigt krævende situationer med potentielt store, negative konsekvenser. Vores konsulenter kan bidrage med:

 • Implementering af risikostyringssystem (ISO 9001:2015 og 14001)
 • Analyse af risikoeksponering i erhvervslivet
 • Mulighedsvurderinger
 • Fastlæggelse af risikokriterier
 • Risikoreducerende foranstaltninger
 • Risikovurderinger og mulighedsvurderinger
 • Hjælp til overvågning og gennemgang

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Forberedende arbejde og risikovurdering

At sælge en eller flere virksomheder kan medføre en risiko, og det er noget, du skal være opmærksom på, inden du starter processen. Et salg rejser mange vigtige spørgsmål, der skal håndteres på en fornuftig måde. Vores konsulenter har deltaget i mange salg på virksomhedsmarkedet og er derfor gode til at få hjælp, når du starter processen. Derudover har vi et rigtig godt netværk af kontakter, så vi kan hjælpe dig med at sætte din virksomhed til salg og hjælpe dig med at komme i kontakt med dem, der ønsker at købe. Vi kan også hjælpe dig med:

 • Hele salgsprocessen
 • Værdiansættelse og værdiansættelse
 • Udarbejde et salgsprospekt
 • Rettidig omhu
 • Risikoanalyser
 • Marketing og salg
 • Forhandlinger og indgåelse af aftaler
 • Dokumentation og formaliteter
 • Skatteforhold
 • Regnskabsmæssige forhold
 • Hjælp fra en konsulent til dele af processen

Praktisk ledelse & corporate governance

Virksomhedsledelse på forskellige niveauer og niveauer kan tages hånd om på flere måder. Det kan være en god løsning at ansætte ledere med den rette ekspertise eller at udvikle ledere internt i din egen virksomhed. Eller det kan overvejes at ansætte ledere i længere eller kortere perioder. Vi kan hjælpe inden for de fleste områder inden for virksomhedsledelse:

 • Ledelse til leje processer
 • Udvikling af ledere og ledelsesteams
 • Hjælp til rekruttering
 • Adgang til lederbank med kandidater
 • Coaching for ledere
 • Mentorordninger og mentorordninger for ledere
 • Bistand til ledelse inden for forskellige discipliner
 • Opret interne lederudviklingsprogrammer
 • Case-baseret udvikling

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Skaber en arena for ideer og løsninger

En tænketank er en arena for udvikling og formidling af viden. I erhvervslivet bruges dette ofte i form af workshops, hvor ideer kommunikeres og udvikles til vigtige områder af et samfund. Dette er ofte en effektiv måde at forbinde viden og forretningsudvikling ud over at få friske input til problemer og udfordringer i virksomheden. Dine udfordringer er måske ikke dine alene, og mange gange er løsningen at få et nyt sæt øjne til at se på sagen. Vi kan hjælpe med at arrangere workshops og tænketanke, der hjælper med at løse udfordringer, eller hvor du kan høste muligheder. Vi kan arrangere det hele og deltage som coach eller konsulent.

Kontakt os i dag for uforpligtende dialog om behov!

Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov